Grupa Pracuj to nie tylko serwisy rekrutacyjne. Nasza działalność obejmuje także systemy rekrutacji on-line, usługi wizerunkowe i serwisy społecznościowe dla profesjonalistów.
Rynek pracy i rekrutacja nie mają dla nas tajemnic!

Jeśli potrzebujesz informacji, danych bądź komentarza na jeden z poniższych tematów, skontaktuj się z przedstawicielem naszego Biura Prasowego.

  • liczba ofert pracy w Polsce i poszczególnych województwach,
  • branże, które aktualnie zatrudniają,
  • poszukiwane zawody,
  • proces poszukiwania pracy i sposoby rozwoju kariery zawodowej,
  • proces rekrutacji pracownika,
  • rekrutacja w internecie,
  • personal branding i employer branding,
  • outplacement,
  • najnowsze rozwiązania technologiczne, wspierające proces rekrutacji (np. systemy ATS).


Nasi eksperci

Przemysław Gacek, Prezes Zarządu Grupy Pracuj

Komentowane zagadnienia:
- rynek pracy,
- zawody przyszłości,
- rozwój e-biznesów w Polsce,
- rozwój i przyszłość rynku e-rekrutacji w Polsce.

Paweł Leks, General Manager, emplo

Komentowane zagadnienia:
- internet i nowe technologie, najnowsze trendy,
- internetowe serwisy rekrutacyjne, architektura i usability,
- rozwój e-biznesów w Polsce,
- budowanie angażującej komunikacji wewnętrznej. 

Sabina Dąbrowska-Olbryś, Human Resources Manager, Grupa Pracuj

Komentowane zagadnienia:
- employer branding,
- szkolenia i rozwój pracowników,
- rekrutacja, wynagrodzenia, benefity, administrracja personalna,
- komunikacja wewnętrzna,
- budowanie angażującego środowiska pracy.

Artur Czerniewicz, Zastępca Dyrektora Sprzedaży, Grupa Pracuj

Komentowane zagadnienia:
- budowanie efektywnych zespołów sprzedażowych,
- wykorzystanie Big Data w sprzedaży,
- customer experience,
- zarządzanie sprzedażą.

Konstancja Zyzik, Koordynator Zespołu ds. Rekrutacji, Grupa Pracuj

Komentowane zagadnienia:
proces poszukiwania pracy i sposoby rozwoju kariery zawodowej,
- proces rekrutacji pracownika i rekrutacja w internecie,
- personal branding i employer branding,
- candidate experience.

Maciej Bąk, Ekspert ds. Raportów Wynagrodzeń, Grupa Pracuj

Komentowane zagadnienia:
- stawki wynagrodzeń,
- systemy płacowe,
- pozapłacowe formy wynagradzania pracowników.